Yan-long Zheng

Yan-long Zheng

Email: zhengyl1110@163.com
Name: Yanlong Zheng
Education


B.S., Anyang Normal University

M.S. Nankai University.2011-2014

Ph.D.,Nankai University.2014-2017