Weiwei Xu

Weiwei Xu

Email: 17853135516@163.com
Name: Weiwei Xu
Education

NameWeiwei Xu

E-mail: 17853135516@163.com

Education

B.S. : Shandong Normal University (2015-2019)

Ph.D. : State Key Laboratory of Elemento-Organic Chemistry, Nankai University.2019-now