Zhi-xian Wu

Zhi-xian Wu

Email: 289234104@qq.com
Name: Zhi-xian Wu
Education

B.S., Shandong University of Technology(2016/9 - 2020/6)


M.S., Wuyi University,Guangdong, China. (2020/9 - 2024/6).


Co-trained M.S.,State Key Laboratory of Elemento-organic Chemistry, Nankai University (2021/7–now)