Publications
 
2023
 
2022
 
2021
 
2020
 
2019
 
2018
 
2017
 
Before 2016
 

[26] Wei-Wei Yao, Ran Li, Hao Chen, Ming-Kai Chen, Yu-Xin Luan, Yi Wang, Zhi-Xiang Yu& Mengchun Ye.Ni-catalyzed hydroaminoalkylation of alkynes with amines. Nature Communications‍; ‍12, 3800 (2021)

volume12, 3800 (2021)


ABUIABAEGAAgsOOkjgYo8LOPnwIwrQU4pgc

[25] Jiang-Fei Li, Wei-Wei Xu, Rong-Hua Wang, Yue Li, Ge Yin,Mengchun Ye.Construction 7-membered ring via Ni–Al bimetal-enabled C-H cyclization for synthesis of tricyclic imidazoles.Nature Communications‍‍.‍‍‍ ‍12, 3070 (2021)

volume12, 3070 (2021).


ABUIABAEGAAg7fqUjgYogcfrqAEwjQU4vQI

[24] Tao Zhang, YuXin Luan, Nelson Y. S. Lam , JiangFei Li, Yue Li, Mengchun Ye and Jin-Quan Yu.A directive Ni catalyst overrides conventional site selectivity in pyridine C–H alkenylation.Nature Chemistryvolume, 13, pages1207–1213 (2021)ABUIABAEGAAg7OSkjgYo9KXrUjCdCTipAw
ABUIABAEGAAg2J-F-AUoiuX__AMwmAI43AE

[21] Rong-Hua Wang, Jiang-Fei Li, Yue Li, Shao-Long Qi, Tao Zhang, Yu-Xin Luan,* and Mengchun Ye*.Selective C(sp3)−H Cleavage of Enamides for Synthesis of2‑Pyridones via Ligand-Enabled Ni−Al Bimetallic Catalysis. ACS Catal. 2021, 11, 858−864.


ABUIABADGAAgou6QjgYo1uym6AQw9AM46wE